Planning en info over de werken

Geplande werken bij klanten thuis

Goed nieuws !

Vanaf 11 mei 2020 mogen onze technici opnieuw bij klanten langs om geplande werken uit te voeren, ook voor het glasvezelnetwerk.

Wij werken momenteel een nieuwe planning uit om opnieuw in jouw buurt aan de slag te gaan.

Als jouw afspraak tijdens de corona-lockdown geannuleerd werd, maken we met jou een nieuwe afspraak. Je hoeft zelf niets te ondernemen. We werken eerst de eerder uitgestelde afspraken weg. Daarna plannen we afspraken in met nieuwe klanten. 

We doen dit steeds op een veilige manier. 1,5 meter afstand houden, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmasker, handschoenen, ...) en het wassen van de handen voor en na klantbezoek zijn de basisregels. 

Als klant kan je ook meehelpen. Hou steeds 1,5 meter afstand, voorzie een vrije doorgang naar de plaats waar de werken worden uitgevoerd en zet deuren open, zo nemen onze technici zo weinig mogelijk deurklinken vast. 

Heb je nog vragen, bekijk onze veelgestelde vragen-sectie of neem contact op met ons glasvezelteam via [email protected]

Impact van de coronavirus-maatregelen?

De federale regering heeft recente strenge maatregelen doorgevoerd om de verspreiding van het virus in te perken.  Momenteel tot en met 3 mei 2020.

Ook Fluvius volgt deze richtlijnen en schort alle niet-dringende werken tijdelijk op.

Wanneer de situatie weer normaliseert, informeren we jou meteen over de volgende stappen. Op basis van de evolutie van de maatregelen maken we een nieuwe planning op. 

Heb je nog vragen, bekijk onze veelgestelde vragen-sectie of neem contact op met ons glasvezelteam via [email protected]

Aansluiting op de glasvezelkabel?

Begin 2020 brengt Fluvius de glasvezelkabel binnen in de woningen en kan je genieten van telecom diensten van de service providers actief op het netwerk en het Fluvius-glasvezelnetwerk gebruiken. 

Eerste schop in de grond?

In kwartaal 4 van vorig jaar zijn we met de werken in je stad gestart. Dan stoppen we eerst de glasvezelkabel in de grond en bouwen daarnaast ook de wijkcentrales. Alle glasvezelkabels uit je woning komen uit in zo’n wijkcentrale.