Glasvezel Fluvius

Het Fluvius-glasvezelnetwerk wordt aangelegd door Fluvius System Operator CV (hierna: Fluvius) die optreedt als werkmaatschappij in naam en voor rekening van de volgende operatoren van elektronische-communicatienetwerken: Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo en Fluvius West.

Fluvius heeft haar maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweeg 199.

Het ondernemingsnummer van Fluvius is 0477.445.084.

Het rekeningnummer is: BE16 0910 1312 8674